Hem  »  Miljö  »  Våra miljöinsatser

Våra miljöinsatser i odlingen

Tulpanodling utgör den största delen av produktionen och är den odling som vi på Alverbäcks ägnar mest tid och kraft åt. Därför är det också här som miljösatsningarna får störst effekt.

Tulpanlökarna (som kommer från Holland) planteras i plastlådor. Innan planteringen rengörs alla plastlådor genom ångning i en bastu och inga kemiska medel tillsätts.

Naturgödslad torv

Vi har gått över till att använda naturgödslad lökmull, Naturgödseln i detta fall är hönsgödsel.

Efter plantering och vattning förvaras löklådorna i kylen i 14-20 veckor för att tulpanlökarna ska rota sig. Sedan börjar drivningen av tulpaner ute i växthusen. Det tar ca tre veckor från det att löklådorna tas från kylen och placeras i växthusen tills att tulpanerna är klara att skördas. Tulpandrivningen i växthusen sker helt utan användning av kemiska bekämpningsmedel.

I våra kylanläggningar användes tidigare ett kylmedium (CFC) som innehöll freoner. Men sedan år 2000 är det förbjudet att använda sig av CFC och haloner som kylmedium eftersom freonerna bidrar till att förstöra jordens ozonskikt. Det kylmedium som är tillåtet och som används till kompressorerna är HFC och till kylelementen används glykollösning.

Vattenkraft

Vår elförbrukning härrör sig numera från 100% vattenkraft.

Värmeåtervinning

I samband med att vi byggde om ett gammalt växthus på 3000 m2 så installerades ett ventilationsaggregat. Vi återvinner värmen och får en luftväxling. Klimatet i växthuset blir jämnare, förutom att vi sparar energi.

 

Pelletspanna sedan 2005

Vår pelletsanläggning installerades under sommaren 2005. Pannan för eldning av träpellets står för all huvudproduktion av värme till anläggningen. Under hösten 2007 installerades en ackumulatortank för att vi ska kunna elda med en jämnare temperatur över dygnet. Detta innebär att vi kan använda pelletspannan under en större del av året samt att vi inte kommer behöva ha beredskap med eldning av olja för att hålla värmen uppe i växthusen under de allra kallaste vinternätterna.

Mer läsning:

Svensk Sigill  Klimatcertifiering