Hem  »  Miljö  »  Svenskt Sigill

Svenskt Sigill

Ett ytterligare steg i företagets miljöarbete är anslutningen till IP. IP-Sigill är ett kvalitets- och miljöledningssystem, där IP står för Integrerad Produktion.

  •  

Klicka på bilden ovan för bildspel…

Systemet har sitt ursprung i Europa där det började med IPM (Integrated pest management). Syftet var och är fortfarande att odlare ska inverka på miljön så lite som möjligt.

IP-Sigill har följande mål:

Varför ska man bli IP-sigill-odlare?

Som IP-sigill-odlare genomgår du en ständig kompetensutveckling som börjar med en grundutbildning och därefter uppföljning och utbildning vartannat år. IP-Sigill-systemet är alltid uppdaterad på gällande lagkrav. IP- Sigill innebär att odlaren arbetar med att förebygga uppkomst av problem och dokumenterar vad som görs i odlingen. Odlings-informationen kan sedan användas när man analyserar hur odlingen varit och ligga till grund för förbättringar. Att vara med i IP-Sigill-systemet innebär trovärdighet gentemot konsument eftersom odlaren har vissa regler och krav att leva upp till och odlingen kontrolleras av en extern kontrollant. Varför namnet integrerad produktion? Ordet betyder förena eller sammanföra till en enhet och som IP-Sigill-odlare bör man se odlingen som en del av den omgivande miljön.

IP-Sigill-systemet fungerar som ett ledningssystem och kan jämföras med ISO-systemet.

Vad kännetecknar ett ledningssystem?

Hur kontrolleras IP-Sigill?

Det första året som odlaren är med i IP-sigill-systemet sker en kontroll av odlingen. Därefter görs egenrevision vartannat år och vartannat år görs revision av revisor från certifieringsorgan.

Sammanfattningsvis kan man säga att IP-Sigill består av allt detta tillsammans och som gör det till ett system:

Våra produkter är märkta med Svenskt Sigill-märket, kompletterat med klimatmärkningen.

För mer information om Integrerad Produktion, gå in på Svenskt Sigill’s hemsida »

Mer läsning:

Klimatcertifiering   Biologiskt växtskydd