Hem  »  Miljö

Miljö

Alverbäcks Blommor AB är ett företag som strävar efter att göra miljömässiga förbättringar i produktionen såväl för den egna personalen som för den omgivande miljön.

En långsiktigt hållbar trädgårdsodling kräver att vi påverkar miljön runt omkring oss i så liten omfattning som möjligt, t.ex. genom att vi minskar och renar förbränningsutsläppen vid uppvärmning av växthusen och använder recirkulering av gödningsvatten för att undvika näringsläckage till vattendrag.

Det finns också ett värde i att trädgårdsföretag visar sina framfötter på miljöområdet eftersom detta kan fungera som en framgångsrik reklam gentemot kunden. Miljö är ett omdiskuterat ämne som engagerar många, men berör alla människor! Sannolikt kommer miljöfrågor även i fortsättningen att vara i fokus för många debatter och miljömedvetenheten att bli större hos folk i allmänhet. Därför är det viktigt att vi som trädgårdsföretag hänger med i utvecklingen på miljöområdet!

Mer läsning:

Våra miljöinsatser   Klimatcertifiering