Hem  »  Klimat  »  Samarbetspartners

Samarbetspartners

 

Klimatkompenseringen sker med VI-skogen, som planterar träd genom sina agroforestry projekt kring Victoriasjön i östra Afrika.

Träden binder koldioxid från atmosfären via fotosyntesen samt motverkar erosionsproblem. Träden förbättrar det lokala klimatet och ökar tillgången på vatten i marken vilket gör att andelen obrukbar mark minskas.
Träden bidrar även till att människor blir mindre sårbara för klimatförändringar, nya odlingar har större chans att klara sig under extrema väderförhållanden som torka och översvämningar.

Agroforestry innebär samplantering av träd och grödor i kombination med boskapsskötsel för att skapa en hållbar utveckling. Ett av Vi-skogens främsta mål är att minska fattigdomen och skapa en hållbar miljö. Detta uppnås genom att bönderna utbildas i hur de använder marken på bästa sätt. Samplantering av träd och grödor förbättrar produktionen och säkerställer familjernas försörjning.

Vi- skogen förespråkar bara plantering av träd som har en positiv inverkan på miljön och som passar in i de lokala klimatområdena. När träd dör eller avverkas planteras det nya.
Certifieringen bygger på PlanVivo, ett system som garanterar att en bestämd mängd kol binds.
Det säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling både för småbrukarna och naturområdet. Certifieringen utförs av en oberoende organisation.

Vi skogen

 

Cascada Ab är konsultfirman som har gjort livscykelanalysen om våra tulpaners klimatpåverkan:

Cascada AB logo

Läs mer om klimatkompenserade tulpaner »   Bakgrundsfakta »