Hem  »  Klimat  »  Klimatkompenserade tulpaner

Klimatkompenserade tulpaner

Vi klimatkompenserar för hela vår odling av tulpaner inklusive transporter och den belastning som uppstår hos våra leverantörer av tulpanlök.

  • Klimatkompensering

Klimatkompensering genom Vi-skogen

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. Genom projektet får bönder kunskap i trädplantering och hållbara jordbruksmetoder som dom sedan kan implementera på sina egna gårdar. Metoderna återför organiskt material till odlingsmarkerna vilket bidrar till ökade skördar, som i sin tur ökar familjernas intäkter. Genom projektet förbättras även jordens vattenhållande kapacitet och binder den näringsrika jorden, vilket ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Metoden för trädplantering tillsammans med grödor kallas Agroforestry. Vi-skogens arbete spelar också en viktig roll i att minska förlusten av biologisk mångfald. Projektet är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verified Carbon Standard, och når ca 30 000 bönder

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1er4uS_BC8

Vi skogen

Vi-skogens Agroforestry projekt

Agroforestry innebär:

Den totala mängden CO2e som uppstår till vid våran odlinga av 23 miljoner tulpaner är endast 374 ton CO2e, vilket vi kompenseras för.

Hur många träd planterar Alverbäcks?

Den vanligaste frågan som vi får är: Hur många träd planterar ni?
Vilket är en väldigt svår fråga att svara på då agroforestry projekten som vi arbetar med bygger på samplantering av träd och grödor  - som ger en samlad koldioxidinlagring. Men man kan säga att vi planterar ca 2 618 träd.

För att vara tydliga i vårt budskap har vi skapat ett märke

 

 

 

Läs mer bakgrundsfakta »