Hem  »  Klimat  »  Bakgrundsfakta

Bakgrundsfakta

 

Miljön har för oss alltid varit i fokus och vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Under de senaste 8 åren har vi minskat energiförbrukningen med 14%.
Redan 2005 installerade vi pelletspanna för att kunna värma våra växthus med biobränsle på ett miljöriktigt sätt vilket vi är väldigt glada för.

Nu när vi eldar med pellets har vi en koldioxidbelastning med 49 ton CO2e för uppvärmningen av växthusen. Hade vi fortsatt att värma växthusen med olja hade koldioxidbelastningen varit 1054 ton CO2e dvs.1000 ton mer än idag.

Tulpanerna planterar vi i ekologisk jord, lådorna ångas före plantering och inga kemiska växtskyddsmedel används.

Vi klimatkompenserar för tulpanodlingen från lök till butik

Arbetet med att minska vår klimatpåverkan pågår ständigt, men hur man än gör så blir det alltid en viss påverkan på miljön. Därför har vi bestämt oss för att klimatkompensera för tulpanodlingen från lök till butik som ett extra steg i miljöarbetet, tulpanerna blir koldioxidneutrala.

Inför klimatkompensering tog vi hjälp av en konsult som gjorde en klimatinventering över hela produktionskedjan som också inkluderar våra leverantörer.
Inventeringen ger oss inte bara en siffra på hur mycket koldioxidekvivalenter som vi behöver kompensera. Den hjälper oss också att lägga fokus på rätt ställe i vårt fortsatta arbete med att minska koldioxidavtrycket.

Bakom klimatkompenseringen ligger ett gediget förarbete där konsultfirman (Cascada) har titta på tulpanernas klimatpåverkan från odlingen på fälten i Holland, lagring, transporter och drivning i växthusen på Ekerö inklusive transport till butik. Även allt emballage är inkluderat i utredningen.

Här är ett schema som visar tulpanernas väg från Nederländerna till butik:

Från lök till tulpan

Från lök till tulpan!

Plantering av träd kring Victoriasjön

Cascada kom fram till att vår tulpanodling på 23 milj. tulpaner har en samlad klimatpåverkan på 374 ton CO2e, vilket är detsamma som 0,016 kg CO2e per tulpan. För att kompensera för detta planterar vi 2.618 st träd genom Vi-skogen kring Victoriasjön.

För att visa hur tulpanernas klimatpåverkan är fördelade över produktionskedjan visar vi här ett cirkeldiagram över de klimatgaser som uppstår.

Diagram över klimatgaser, tulpan

Diagram klimatgaser, tulpaner (Alverbäcks)

 

 

Läs mer om klimatkompenserade tulpaner »   Samarbetspartners  »